(+48) 33 877 10 01

paliatywny.makow@gmail.com

Aktualności

Dla kogo Oddział Medycyny Paliatywnej?

31 / 08 / 2021

Oddział Medycyny Paliatywnej czy Hospicjum to placówki gdzie z założenia prowadzi się terapię w warunkach stacjonarnych (szpitalnych) Pacjentów z zaawansowanymi nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu schorzeniami. Według wytycznych ministerialnych w takich placówkach finansowane jest leczenie po postawieniu konkretnego rozpoznania chorobowego – pozwolę sobie wymienić ponownie:

B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
C00-D48 Nowotwory złośliwe i niezłośliwe
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN
G35 Stwardnienie rozsiane
I42-I43 Kardiomiopatie w okresie schyłkowych
J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej w okresie schyłkowym
L89 Owrzodzenie odleżynowe

W jakiej konkretnie sytuacji należy pomyśleć o powierzeniu bliskiej osoby (Pacjenta) opiece Naszego Oddziału?

Po pierwsze musimy mieć do czynienia z rozpoznaniem chorobowym opisanym powyżej. To rozpoznanie stawia zawsze lekarz! Powinien to być lekarz sprawujący bezpośrednią opiekę nad chorym (lekarz prowadzący w szpitalu gdzie aktualnie hospitalizowany jest Pacjent, lekarz rodzinny, lekarz hospicjum domowego itp).

Po drugie, jeśli to możliwe wspólnie z Pacjentem i lekarzem sprawującym nad nim pieczę, należy zastanowić się nad miejscem gdzie można choremu zapewnić najlepsze warunki do opieki. Uwzględnić należy preferencje chorego, jego sytuację zdrowotną i wynikające z tego wymagania dotyczące intensywności i rodzaju terapii oraz warunki socjalne (w tym szczególnie możliwości zapewnienia opieki dostosowanej do potrzeb Pacjenta). Należy zawsze pamiętać, że najlepszym miejscem dla każdego z nas jest jego własny dom i jeśli to tylko możliwe tam należy organizować opiekę. Domowa opieka nad osobami z zaawansowanymi schorzeniami wymienionymi wyżej powinna być optymalnie sprawowana pod ścisłym nadzorem zespołu lekarza rodzinnego i/lub hospicjum domowego.

Jeśli macie Państwo wątpliwości jak najlepiej zorganizować opiekę nad swoim bliskim przedyskutujcie to z lekarzem prowadzącym lub proszę skontaktować się z nami.

Pamiętajcie Państwo, że w Naszym Oddziale mogą znaleźć pomoc nie tylko osoby u kresu życia ale także:
1/  w ramach czasowej hospitalizacji chorzy z niekontrolowanymi dolegliwościami w celu optymalizacji terapii

2/ w postaci czasowej hospitalizacji w ramach opieki wytchnieniowej dla rodzin sprawujących przewlekłą opiekę nad swoimi bliskimi.

W celu bardziej dokładnych informacji proszę o kontakt z Koordynatorem Oddziału Medycyny Paliatywnej.

JB