(+48) 33 877 10 01

paliatywny.makow@gmail.com

Aktualności

WOLONTARIAT

17 / 05 / 2022

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, którym na sercu leży dobro najsłabszych wśród nas i cierpiących:

Nieustannie staramy się poprawić jakość opieki nad naszymi pacjentami. Z całą odpowiedzialnością mogę Państwu zagwarantować, że nasz oddział stanowi „przyjazną wyspę w morzu cierpienia” dla osób u kresu życia. Jednak bez zakotwiczenia naszej placówki w lokalnym środowisku, bez dopływu pozytywnej i spontanicznej energii ludzi dobrej woli, obawiam się, że w obecnych warunkach, wkrótce staniemy pod ścianą i osiągniemy szczyt naszych możliwości. Ogromnie proszę Państwa o zainteresowanie się tematem wolontariatu akcyjnego i medycznego celem wsparcia Oddziału Medycyny Paliatywnej w Makowie Podhalańskim.

Serdecznie zapraszam do kontaktu (telefonicznie, via email, osobiście) osoby, które chciałyby uczestniczyć w tworzeniu od podstaw DZIEŁA WOLONTARIATU w naszym oddziale! 

Wolontariat medyczny polega na pracy z pacjentem po odpowiednim przeszkoleniu. Wolontariusz taki musi być pełnoletni, za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia, jego aktywność związana z wolontariatem podlega ubezpieczeniu a zasady jego współpracy z ośrodkiem reguluje umowa wolontariatu.

W wolontariacie akcyjnym mogą brać udział także osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców (np. uczniowie szkół). Aktywność tego rodzaju wolontariuszy polega na organizowaniu i uczestniczeniu w wydarzeniach promujących ośrodek, uczestniczeniu w zbiórkach, przygotowywaniu materiałów i wydarzeń dla pacjentów. Wolontariusze akcyjni przygotowują się do przyszłej aktywności jako wolontariusz medyczny.

Gorąco zapraszam do kontaktu.
Jan Bahyrycz (JB)