(+48) 33 877 10 01

paliatywny.makow@gmail.com

Aktualności

Odwiedziny!

16 / 08 / 2021

W związku z okresem wakacyjnym nasze „aktualności” powoli się rozkręcają. Zbyt powoli za co przepraszam.

Po pierwsze odwiedziny!
Dopóki sytuacja epidemiczna na to pozwoli są i będą możliwe w naszym oddziale odwiedziny pacjentów przez ich bliskich. U chorych stabilnych mogą się one odbywać raz w tygodniu każdorazowo przez jedną osobę, po uzyskaniu zgody koordynatora lub lekarza upoważnionego (np. lekarz dyżurny). U pacjentów w stanie ciężkim zgoda jest udzielana na indywidualnych zasadach.

Każdorazowo przed odwiedzinami przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny i mierzona jest temperatura ciała. Konieczne jest zabezpieczenie się w fartuch jednorazowy, maseczkę i rękawiczki. Kategorycznie zabronione jest wchodzenie na oddział osób z zewnątrz bez wiedzy personelu i bez oceny bezpieczeństwa odwiedzin. Osoby zainteresowane odwiedzinami proszone sią o zgłoszenie tego u koordynatora oddziału. Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia zlecamy, by goście Naszych Pacjentów byli zaszczepieni przeciw COVID-19 lub byli ozdrowieńcami. W przeciwnym razie zalecane jest posiadanie aktualnego testu wykluczającego infekcję COVID-19.

Osoby z jakimikolwiek objawami infekcji lub świeżo po kontakcie z kimś chorym na COVID-19 nie mogą być wpuszczone na Oddział.

W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej w regionie odwiedziny u pacjentów będą musiały zostać ograniczone.

Rekomendacje MZ dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/rekomendacje-ministerstwa-zdrowia-i-glownego-inspektoratu-sanitarnego-dotyczace-organizacji-odwiedzin-pacjentow-przebywajacych-w-zakladach-opiekunczo-leczniczychpielegnacyjno-opiekunczych-zolzpo-w-czasie-epidemii-covid-19-w-zwiazku-z-postepem-realizacji-narodowego-programu-szczepien