(+48) 33 877 10 01

paliatywny.makow@gmail.com

Aktualności

Nowe zasady dotyczące odwiedzin – zarządzenie Dyrekcji ZOZ Sucha Beskidzka (edytowane)

08 / 09 / 2021

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że z dniem 6.09.2021 r. zmodyfikowane zostały w ograniczonym zakresie odwiedziny pacjentów hospitalizowanych na oddziałach ZOZ Sucha Beskidzka.

Uprzejmie prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad organizacji odwiedzin.

1/Rekomendowany jest nadal kontakt zdalny z pacjentem hospitalizowanym, tj.: telefoniczny lub internetowy.
2/ W sytuacjach, gdy odwiedziny pacjenta hospitalizowanego są koniecznością, umożliwione zostają odwiedziny pacjentów w ustalonych przedziałach czasowych:
poniedziałek-piątek w godz.: 13:00-16:00 Oddział Paliatywny
(…)
soboty, niedziele i dni świąteczne dla wszystkich oddziałów w godz.: 13:00-17:00
3/ Czas trwania odwiedzin nie powinien przekroczyć 30 min.
4/ Maksymalna liczba odwiedzających to jedna osoba odwiedzająca do jednego pacjenta maksymalnie 2 osoby odwiedzające jednoczasowo przebywające w oddziale (…).
5/ Do odwiedzin osób hospitalizowanych dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które przedstawią:
– certyfikat zaszczepienia przeciw Covid-19 (14-dni od ostatniej dawki) lub
– certyfikat ozdrowieńca (ważny 6 m-cy) lub
– wynik badania w kierunku SARS CoV-2 (ważny 2-wie doby od daty wykonania): badanie RT-PCR lub badanie antygenowe.
6/ W sytuacjach szczególnych (np.: stan terminalny pacjenta, itp.) osobę odwiedzającą wpuszcza się na teren szpitala bez względu na porę dnia, obowiązujące limity oraz bez względu na to, czy osoba odwiedzająca jest: zaszczepiona, po przechorowaniu Covid-19, posiadająca aktualne badanie w kierunku SARS CoV-2, ale nadal obowiązuje:
– zgoda ordynatora lub lekarza dyżurnego na wejście osoby odwiedzającej
– reżim sanitarny (triage i środki ochronne) w trakcie odwiedzin.
7/ Wejście celem odwiedzin pacjenta następuje po spełnieniu poniższych kryteriów, personel Punktu TRIAGE wpuszcza odwiedzających na teren podmiotu:
— w wyznaczonych godzinach odwiedzin
— zgodnie z obowiązującym limitem, tj.:  jedna osoba odwiedzająca do jednego pacjenta
— zgodnie z limitem wynikającym z liczby posiadanych przepustek
— po kontroli temperatury i dezynfekcji dłoni
— wyłącznie, gdy osoba ma założoną maseczkę ochronną
— wyłącznie po wypełnieniu ankiety osoby odwiedzającej pacjenta hospitalizowanego w oddziale szpitalnym.
8/ Personel oddziału wpuszcza na teren jednostki osobę odwiedzającą wyłącznie, gdy ta osoba posiada jeden z dokumentów wskazanych w punkcie nr 5, przepustkę, maseczkę ochronną oraz gdy przeprowadzony wywiad epidemiologiczny wykazał brak ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2.
9/ Personel oddziału wskazuje salę chorych lub inne miejsce w oddziale wyznaczone do  przeprowadzania odwiedzin pacjentów, przy czym:
— nie dopuszcza się do bezpośredniego kontaktu osoby odwiedzającej z izolowanym pacjentem
— przydzielony zostaje jednorazowy fartuch, jeżeli odwiedziny odbywają się w: OAiIT, Oddziale Neonatologii lub sali pooperacyjnej
— monitoruje dopuszczalny czas odwiedzin i liczbę osób odwiedzających
10/ Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych są zobowiązane do dezynfekcji rąk, zarówno przed wejściem na oddział, jak również po jego opuszczeniu.
11/ Zaleca się, aby osoba odwiedzająca przyniosła ze sobą dla pacjenta hospitalizowanego wyłącznie niezbędne rzeczy, tj.: przedmioty osobiste, środki higieny osobistej. Nadal można dostarczać paczki dla pacjentów. Osoba dostarczająca paczkę (paczka musi być opisana w sposób umożliwiający identyfikację pacjenta), zostawia ją przy portierni (…) portier przekazuje informuję o dostarczeniu paczki do właściwego oddziału. Personel oddziału przychodzi na portiernię, przeprowadza dezynfekcję paczki i dostarcza ją pacjentowi.
12/ Prosimy o zapoznanie się z i wypełnienie wymaganych dokumentów – Ankieta osoby odwiedzającej ZOZ Sucha Beskidzka.
(…)
14/ Ordynator / Koordynator lub lekarz dyżurny w przypadku nieobecności kierującego jednostką, ma prawo wstrzymać odwiedziny w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w oddziale.
15/ Ww. zmienione zasady obowiązują do odwołania.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie ww. zasad. Zasady te będą bezwzględnie egzekwowane przez nasz personel.

Dbajmy o siebie, o naszych bliskich i inne osoby. Bądźmy odpowiedzialni.

Dyrekcja i pracownicy
ZOZ Sucha Beskidzka

(zamieszczone i edytowane przez JB)

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast